Privacy-verklaring

Algemene gegevens
Stichting Kerk biedt Podium, gevestigd aan Lange Noordstraat 624331 CE Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens secretariaat:
Torenstraat 45
4353 AB Middelburg
tel. 0610293814

Bert Geleijnse is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kerk biedt Podium.

Hoe wij persoonsgegevens verkrijgen
Stichting Kerk biedt Podium verkrijgt uw persoonsgegevens via uw aanmelding voor concerten, opgave als donateur/begunstiger of uw eventuele reacties op onze mailberichten

Welke persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam: voor verzending van mails m.b.t concerten en aanmelding voor concert
– Telefoonnummer: voor aanmelding voor een concert
– E-mailadres.: idem, tevens voor het verzenden van mails m.b.t concerten
– Straat,huisnummer,postcode,woonplaats,bankrekeningnummer: voor donateurs/ begunstigers


Verspreiding van (uw) persoonsgegevens .

Zonder uw toestemming verspreiden wij geen gegevens of foto’s van u (via mail, site, social media)
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website- en/of concertbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er toch van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kerkbiedtpodium@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Stichting Kerk biedt Podium verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het incasseren van van uw donatie of gift
– Verzenden van berichten over onze concerten c.q. activiteiten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze concerten te organiseren
– U te informeren over wijzigingen van onze concerten c.q.activiteiten

Bewaartermijn gegevens

Stichting Kerk biedt Podium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– naam en mailadres voor mails over concerten: geen einddatum, verwijdering op verzoek
– aanmelding voor concerten: tot uiterlijk 3 maanden na het concert
– gegevens t.b.v.donaties: tot 1 maand na beëindiging donateurschap.
– bankgegevens: zolang als wettelijk vereist is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Kerk biedt Podium verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kerk biedt Podium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


De website: cookies of vergelijkbare technieken
Stichting Kerk biedt Podium gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kerk biedt Podium en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kerkbiedtpodium@gmail.com.

Stichting Kerk biedt Podium wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Kerk biedt Podium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op telefonisch , tel.0610293814 of via de mail kerkbiedtpodium@gmail.com.


Middelburg, 31 januari 2022

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com