Het podium op ?

Als Stichting Kerk biedt Podium geven wij jonge musici -in -opleiding of bij de start van hun loopbaan alsook gevorderde amateur-musici de gelegenheid om in de Doopsgezinde kerk te Middelburg een concert te verzorgen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

De uitvoerende musici krijgen geen honorarium, wel vergoeding van reiskosten .

De toegang tot het concert is gratis, bezoekers geven een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten van het concert.

De musici krijgen de beschikking over het gebouw, orgel en piano. Vrijwilligers zijn beschikbaar voor ontvangst, catering en openen en sluiten van het gebouw inclusief de bediening van licht– en geluidsinstallatie. Vrienden of familieleden van de musici kunnen -wanneer zij dat willen -ook de ontvangst van de bezoekers en het uitdelen van programma’s voor hun rekening nemen.

Wij verzorgen in overleg de publiciteit door middel van persberichten, berichten op social media, mailing en het verspreiden van A4 affiches . Graag de hiervoor benodigde gegevens minimaal 3 weken voor de concertdatum toesturen.

Wij ontwerpen en kopiëren de programmabladen voor het concert. De opmaak is eenvoudig, maar verzorgd en in zwart-wit.

In overleg kunnen wij bijkomende praktische kosten voor het concert zoals huur van een vleugel geheel of gedeeltelijk voor rekening nemen.

Onze gastheer of gastvrouw heet de bezoekers welkom, stelt de musici voor en bedankt aan het einde van het concert. Het wordt erg op prijs gesteld wanneer de musici zelf een toelichting bij de muziek geven.

We geven voorrang aan musici die nog niet eerder bij ons hebben gemusiceerd. Daarnaast bewaken we de afwisseling in genres en muziekinstrumenten binnen een jaarprogramma. Dat kan betekenen, dat wij een aanmelding niet (direct ) kunnen honoreren.

Voor informatie of aanmelding stuur een e-mail. U kunt ook bellen: Bert Geleijnse 06 10293814

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com