In memoriam Bert Geleijnse


Tot ons grote verdriet is Bert Geleijnse overleden, na een kort ziekbed, op 30 november 2023.
Bert heeft Kerk Biedt Podium opgericht en is altijd de drijvende kracht geweest.
Dankzij hem hebben we al die mooie concerten beleefd.
We missen hem intens.
Het concert van 15 december dragen we aan hem op.
We zullen Bert dan op passende wijze herdenken.

Nazomer concertweek bij Stichting Kerk biedt Podium

De Nazomer Concertweek van Stichting Kerk biedt Podium in de Doopsgezinde kerk van Middelburg bestaat uit twee bijzondere uitvoeringen waarvan de eerste in samenwerking met Muziekschool Zeeland.
Op maandag 23 oktober om 15.30 u geeft Dimitri Boekhoorn een harp- en fluitrecital en op zondag 29 oktober om 15.00 u treedt het Meraki trombonekwartet op.
Beide concerten aan de Lange Noordstraat 62 kennen geen toegangsprijs, een vrijwillige bijdrage van minimaal € 7,50 wordt daarentegen zeer op prijs gesteld.


Van trilling tot rilling


De in Frankrijk wonende Nederlander Dimitri Boekhoorn is specialist op de oude en moderne harp en gerenommeerd fluitist.
Dimitri Boekhoorn doceerde aan de universiteit van Rennes en heeft een doctoraat in keltische studies. Hij heeft gepubliceerd over keltische cultuur en oude muziek en verleende zijn medewerking aan diverse muziekfestivals in Europa.
Zijn repertoire bestaat uit traditionele en keltische muziek, muziek uit Renaissance en Barok en eigen composities.
Tijdens het concert op 23 oktober onder de titel ” ‘Van trilling tot rilling” zal hij diverse soorten harpen en fluiten laten horen en zien
Zijn speciaal door hem ontwikkelde speeltechniek levert een unieke klank op en een lichte stijl van spelen met veel muzikale versiering.

De ziel van het koper

Het Meraki trombonekwartet is opgericht in 2022 en bestaat uit Hans de Doelder (alt- en tenortrombone),  Arjen Pekaar (tenortrombone), Rob Hartman (bastrombone) en Corné van Stee (bastrombone).
Op zondagmiddag 29 oktober laat dit kwartet het publiek de veelzijdigheid van de trombone horen met een gevarieerd programma onder de titel “De ziel van het koper”
De naam Meraki komt uit het Grieks en betekent zoveel als iets van jezelf in je werk leggen, ziel, creativiteit, liefde.
Het kwartet zal werken uitvoeren van Bruckner, Bach, Mendelssohn, Gershwin en Bernstein en hoopt zo de toehoorders te kunnen laten genieten van het grote bereik in toonhoogte, dynamiek en de klankkleur van de trombone.

Mesdag Quartet presenteert zich bij Kerk biedt Podium

Het eerste concert in het nieuwe seizoen bij Kerk biedt Podium op zondag 24 september is tevens het eerste openbare optreden van het Mesdag Quartet, bestaande uit Maaike van Dijk en Kurt Falzon (viool), Jakob Máni Eiríksson Schimmleman (altviool) en Tiago Henriques (cello). Ze studeren allen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Het Mesdag Quartet is september 2022 opgericht als een studentenensemble van het Koninklijk Conservatorium. Het kwartet is dus nog nieuw en de vier jonge musici werken dan ook hard aan de uitbouw van het repertoire en de opbouw van hun ensembleklank. Dat ze daarbij niet alleen ambitieus zijn, maar ook het nodige talent bezitten, bewijzen de individueel behaalde prijzen bij concoursen en een optreden als Jonge Held bij het tv programma Podium Klassiek.

Op 24 september zullen ze zich als kwartet presenteren met muziek van onder meer Debussy en Haydn.

Het concert in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg begint om 15.00 uur en de toegang is vrij.
Uw gift bij de uitgang is echter zeer welkom.Harpconcert op 1 juli (i.s.m.Muziekschool Zeeland)

Ons laatste concert voor de zomervakantie zal er een zijn in samenwerking met Muziekschool Zeeland en wel op zaterdag 1 juli om 16.30 u. (dus niet om 15.00 uur zoals eerder vermeld!). De kerk is open vanaf 16.00 u.
De Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg zal dan gevuld worden met harpklanken, te beginnen met een openbaar D examen door Maaike Maaskant. Zij zal niet alleen solostukken spelen, maar ook duetten. Het D examen is het hoogste examen van de Muziekschool.
Om 17.15 u is er een korte pauze, waarin u een glas sap aangeboden krijgt, terwijl de examencommissie zich even terug trekt. Na de uitslag van de commissie staat vanaf 17.30 u nog meer harpmuziek op het programma.
De musici zijn dan meerdere leerlingen van de Muziekschool, van beginnend tot gevorderd. Zij willen de muziek die zij ingestudeerd hebben, graag aan u laten horen. In veel gevallen is dit muziek van échte, vaak onbekende, harpcomponisten, zoals J.M. Nijp, B. Andres  en I. Frimout. Maar… ook drie delen uit Eine Kleine Nachtmusik van Mozart zullen klinken!
Het einde van deze bijzondere harpmiddag is om 18. 15 uur . De toegang is gratis, maar uw gift bij de uitgang ter ondersteuning van onze Stichting Kerk biedt Podium is zeer welkom.
Welkom op zaterdag 1 juli !

Studenten Koncon op 6 mei in concert

Samen met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bieden wij u een concert aan waarbij vijf studenten uit de vioolklas van Asdis Valdimarsdottir zullen musiceren.

Dat concert zal dit keer op zaterdagavond gehouden worden en wel op zaterdag 6 mei om 19.30 u op het bekende adres: Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg.

Het Koninklijk Conservatorium is het oudste conservatorium in Nederland. Het is een toon-aangevend opleidingsinstituut in een internationale sfeer met een relatief groot aantal studenten uit het buitenland. Dat is wel af te lezen aan de namen van onze musici op 6 mei: Marilia Andreou, Jacob M.E.Schimmelmann, Valentina Grand, Sergio Sanchez Perera en Rosario Arena. Het volledig programma voor deze avond is nu nog niet bekend maar in ieder geval klinkt muziek van Bach, Garth Knox en een prachtige duet voor altviolen van Frank Bridge .

Het definitieve programma wordt binnenkort geplaatst op www.kerkbiedtpodium.nl